Gemeenteblad van Midden-Groningen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Midden-GroningenGemeenteblad 2018, 244928Beschikkingen | aanvraagHereweg 167 Meeden, Melding Activiteitenbesluit

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Midden-Groningen maakt bekend de

volgende melding op grond van het Activiteitenbesluit te hebben ontvangen:

 

Hereweg 167 te Meeden, 9651 AE, melding voor het beëindigen van het bedrijf Eden Tankstation.

 

Tegen deze melding kan geen bezwaar worden ingediend. Deze publicatie betreft slechts een wettelijk

verplichte bekendmaking.

 

Informatie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met

(0598) 37 37 37.