1ste wijziging Attributie- en mandaatbesluit Wet WOZ, belastingen en innen Aalsmeer 2017

Z-2017/022071

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer;

gelet op artikel 231 Gemeentewet en artikel 1 lid 2 Wet waardering onroerende zaken;

besluiten:

 

Op 18 april 2017 is het “Attributie- en mandaatbesluit Wet WOZ, belastingen en innen Aalsmeer 2017” vastgesteld. Met deze 1ste wijziging hierop wordt het gedeelte “1. Besluit aanwijzing heffingsambtenaar gemeente Aalsmeer” vervangen door deze wijziging.

 

Deze wijziging wordt aangehaald als “1ste wijziging Attributie- en mandaatbesluit Wet WOZ, belastingen en innen Aalsmeer 2017”.

 

Het college van burgemeester en wethouders gemeente Aalsmeer; gelet op artikel 2.1 Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Aalsmeer, besluiten aan te wijzen als de gemeenteambtenaar bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b Gemeentewet de volgende gemeenteambtenaren:

 

Verordening

Attribuant (*)

Ten tijde van dit besluit

Verordening lijkbezorgingsrechten

Hoofd begraafplaats Aalsmeer

Dhr. A. Nesvadba

Marktgeldverordening

Directeur De Meerlanden NV of zijn plaatsvervanger

 

Kadegeld

Havenmeester jachthaven De Nieuwe Meer

 

Legesverordening voor de onderdelen:

Titel 1 Hoofdstukken 15 en 16

Titel 3 Hoofdstukken 1 t/m 3 en 6 (behalve 6.3)

Hoofd Veiligheid en Handhaving Amstelveen

Dhr. P. Heidema

Legesverordening voor de onderdelen:

Titel 1 Hoofdstukken 11, 12 en 18.1 en 18.3

Titel 2 in zijn geheel

Titel 3 Hoofdstuk 4

Hoofd Stedelijke Ontwikkeling Amstelveen

Dhr. J. de Poorter

Legesverordening voor het onderdeel:

Titel 1 Hoofdstuk 19.2.1

Hoofd Sociale Voorzieningen Amstelveen

Mevr. I. Tap

Legesverordening voor het onderdeel:

Titel 1 Hoofdstuk 17

Hoofd Centrale beheertaken Amstelveen

Dhr. N. Altorf

Legesverordening voor de onderdelen:

Titel 1 Hoofdstukken 1 t/m 6 en 9.

Teamleider Burgerzaken Amstelveen

Dhr. R. Bosma

Wet waardering onroerende zaken art 1 lid 2

Teamleider Belastingen Amstelveen

Dhr. A. Beukers

Alle overige niet benoemde onderdelen van de bovenstaande verordeningen, overige belastingenverordeningen en onderdelen daarvan.

Teamleider Belastingen Amstelveen

Dhr. A. Beukers

 

(*) Bij afwezigheid van de attribuant de aangewezen plaatsvervanger zoals deze voortvloeit uit het collegebesluit “Overzicht horizontale plaatsvervanging” als bedoeld in artikel 10, tweede lid, van het Mandaatbesluit gemeente Amstelveen, vastgesteld bij collegebesluit van 18 december 2012” of de meest recente aanpassing van dit besluit.

 

De ingangsdatum van dit besluit is 1 januari 2018.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 19 december 2017

De secretaris,

mr. F.L. Romkema

De burgemeester,

J.J. Nobel

Naar boven