Gemeenteblad van Wijk bij Duurstede

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Wijk bij DuurstedeGemeenteblad 2018, 243573Beschikkingen | afhandelingVerleende omgevingsvergunning, vergroten garage linkerzijde woning, Beerze 43, 3961 HB, Wijk bij Duurstede

Verleende omgevingsvergunning

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Zaaknummer : 38182

Voor : vergroten garage linkerzijde woning

Locatie : Beerze 43 (3961 HB) Wijk bij Duurstede

Verzenddatum : 6 november 2018

 

Kenmerk gemeente WbD: 2018-513

 

De beschikking en de bijbehorende stukken kunnen vanaf de datum van verzending worden ingezien. Via www.wijkbijduurstede.nl kunt u de vergunning inzien door te zoeken op ‘Bouwplannen en tekeningen inzien’, waarna u kunt klikken op ‘Direct online regelen: inzage bouwdossiers’. Het inzien van digitale bouwdossiers is gratis. Aan het inzien van niet gedigitaliseerde dossiers of het ontvangen van papieren kopieën zijn kosten verbonden. Als u de verleende vergunning wilt bespreken, dan kunt u hiervoor een afspraak maken via www.wijkbijduurstede.nl. Hierbij kunt u zoeken op ‘Afspraak maken en direct online regelen’, waarna u kunt klikken op ‘Afspraak met team Bouwen’.

 

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na verzenddatum tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, ter attentie van Team Mens & Middelen: Juridische Zaken, Postbus 83, 3960 BB Wijk bij Duurstede.

 

Het maken van bezwaar schort de werking van het besluit niet op. Om opschorting te bereiken kunt u gelijktijdig met het indienen van het bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) vragen bij de Voorzieningenrechter. De schorsing moet wel spoedeisend zijn. Het verzoekschrift moet worden gericht aan de Rechtbank Midden Nederland te Utrecht, afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. U dient er rekening mee te houden dat u bij de rechtbank griffierecht verschuldigd bent. 

 

Mocht u meer informatie willen over het indienen van bezwaar, dan kunt u de website www.rijksoverheid.nl raadplegen, waar u rechtsboven bij Zoeken intypt: ‘Bezwaar en beroep’. U komt dan bij de informatie over dit onderwerp terecht.