Gemeenteblad van Echt-Susteren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Echt-SusterenGemeenteblad 2018, 243391Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning, plaatsen van 5 garageboxen, Houtstraat 76, Echt

Burgemeester en wethouders van Echt-Susteren maken bekend dat zij op grond van de Wabo (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht) de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

 

Echt

Houtstraat 76, voor het plaatsen van 5 garageboxen, datum ontvangst 7 november 2018.

 

Echt-Susteren, 15 november 2018