Gemeenteblad van Echt-Susteren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Echt-SusterenGemeenteblad 2018, 243386Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning, verbouwen van het pand tot 2 woonhuizen, Schilbergerstraat 26, Echt

Burgemeester en wethouders van Echt-Susteren maken bekend dat zij op grond van de Wabo (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht) de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

 

Echt

Schilbergerstraat 26, voor het verbouwen van het pand tot 2 woonhuizen, datum ontvangst 1 november 2018.

 

Echt-Susteren, 15 november 2018