Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 243141

Gepubliceerd op 14 november 2018 09:00
Inhoudsopgave

Gemeente Brummen – Verleende evenementenvergunning, Intocht Sinterklaas, te Eerbeek

Status: aanvraag verleend

Datum verzonden: 12 november 2018

Gelegenheid: Intocht Sinterklaas

Activiteit: Intocht Sinterklaas

Datum: 17 november 2018 van 15.00 uur tot 17.00 uur

Locatie: Aankomst Stationsplein, route, Stuijvenburchplein te Eerbeek

Verkeersmaatregelen: Het Stationsplein en de parkeerplaats bij het station zullen tijdens de intocht worden afgesloten voor doorgaand verkeer door het plaatsen van hekken met het bord C01 van bijlage 1 van het regelement verkeersregels en verkeerstekens 1994. De route zal steeds in delen worden afgesloten en na het passeren van de tocht door verkeersregelaars weer worden opgesteld.

Zaaknummer: Z027604

 

Inzien stukken

De aanvraag en de bijbehorende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis van Brummen. Deze kunnen op afspraak worden ingezien. Zie voor het maken van een afspraak www.brummen.nl.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen het genomen besluit. Dit is geregeld in de Algemene wet bestuursrecht. Het maken van bezwaar kan alleen door binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit een bezwaarschrift in te dienen bij de burgemeester, Postbus 5, 6970 AA Brummen. Een bezwaarschrift moet ten minste voorzien zijn van de naam, adres en handtekening van de indiener, datum van de brief, omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de argumenten van het bezwaar.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet, tenzij bij het besluit anders is vermeld. Daarom kan tijdens de bezwaarschriftenprocedure een ‘voorlopige voorziening’ worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

 

Brummen, 14 november 2018

Burgemeester van Brummen

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl