Gemeenteblad van Best

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BestGemeenteblad 2018, 243135Overige besluiten van algemene strekkingVastgestelde LOGA-circulaires van toepassing te verklaren op de medewerkers van de raadsgriffie Best

 

 

De werkgeverscommissie raadsgriffie van de gemeente Best,

gelet op artikel 1 van de Verordening werkgeverscommissie raadsgriffie 2011,

BESLUIT:

De navolgende door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Best vastgestelde LOGA-circulaires van toepassing te verklaren op de medewerkers van de raadsgriffie Best:

 

 • -

  CVA/U201200224 d.d. 2 februari 2012; met terugwerkende kracht tot 1-1-2012

  Onderwerp: verplaatsingskosten

 • -

  CVA/U201100883 d.d. 30 januari 2012; ingangsdatum 1 april 2012

  Onderwerp: Technische wijzigingen (redactionele onvolkomenheden)

 • -

  CVA/U201200194 d.d. 20 januari 2012; ingangsdatum 1 april 2012

  Onderwerp: verschuivingsdatum AOW

 • -

  CVA/U201200308 d.d. 16 februari 2012; ingangsdatum 1 april 2012

  Onderwerp: verschuivingsdatum AOW

 • -

  ECCVA/U201300314 d.d. 27 maart 2013, met terugwerkende kracht tot 1-1-2013

  Onderwerp: wijziging CAR-UWO hoofdstuk 6a Gemeentelijke levensloopregeling

 • -

  ECWGO/U201500965 d.d. 5 juni 2015; ingangsdatum 1 januari 2016

  Onderwerp: tekst nieuw hoofdstuk 3 CAR (beloningshoofdstuk)

 • -

  ECWGO/U201501194 d.d. 7 juli 2015; ingangsdatum 1 januari 2016

  Onderwerp: overgangsrecht i.vm. nieuw beloningshoofdstuk

 • -

  ECWGO/U201501192 d.d. 13 juli 2015; ingangsdatum 1 oktober 2015

  Onderwerp: eenmalige uitkering

 • -

  ECWGO/U201600078 d.d. 29 januari 2016; ingangsdatum 1 april 2016

  Onderwerp: indexering verplaatsingskosten

 • -

  ECWGO/Uw201600259 d.d. 19 februari 2016; met terugwerkende kracht tot 1-1-2016

  Onderwerp: Wijzigingen op grond van de Wet flexibel werken en de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd

 • -

  ECWGO/U201600266 d.d. 22 februari 2016; ingangsdatum 1 april 2016

  Onderwerp: herstellen van technische onvolkomenheden

 • -

  ECWGO/U201600450 d.d. 23 maart 2016; met terugwerkende kracht tot 1-1-2016

  Onderwerp: Recht op vakantietoelage in samenhang met de TOR

 • -

  ECWGO/U201600159 d.d. 7 april 2016; met terugwerkende kracht tot 1-1-2016

  Onderwerp: wijzigingen van de gemeentelijke salarisbedragen

 • -

  ECWGO/U201600848 d.d. 31 mei 2016; met terugwerkende kracht tot 1-1-2016

  Onderwerp: Revisie integrale toelichting bij de CAR-UWO

 • -

  ECWGO/U201600995 d.d. 29 juni 2016; ingangsdatum 1-1-2017

  IKB-regeling

 • -

  ECWGO/U201601078 d.d. 15 juli 2016; met terugwerkende kracht tot 1-7-2016

  Onderwerp: Huis voor Klokkenluiders, nieuwe voorbeeldregeling en GIR module Integriteit

 • -

  ECWGO/U201601310 d.d. 10 november 2016; ingangsdatum 1-1-2017

  Onderwerp: CAR-UWO wijzigingen als gevolg van de invoering IKB

 • -

  ECWGO/U201601499 d.d. 24 november 2016; ingangsdatum 1-1-2017

  Onderwerp: aanpassing CAR-UWO aan nieuwe collectieve zorgverzekering

 • -

  ECWGO/U201700032 d.d. 23 januari 2017; met terugwerkende kracht tot 1-1-2017

  Onderwerp: Nagekomen aanpassingen CAR-UWO als gevolg van IKB

 • -

  ECWGO/U201700191 d.d. 10 maart 2017; met terugwerkende kracht tot 1-1-2017

  Onderwerp: FLO-overgangsrecht: wijziging leeftijdsafhankelijke factoren

 • -

  ECWGO/U201700198 d.d. 10 maart 2017; met terugwerkende kracht tot 1-1-2017

  Onderwerp: Aanpassing verplaatsingskostenregeling verhuisplichtige ambtenaren

 • -

  ECWGO/U201700464 d.d. 7 juni 2017; ingangsdatum 1-10-2017

  Onderwerp: Technische wijzigingen CAR-UWO

 • -

  ECWGO/U201700542 d.d. 12 juli 2017; met terugwerkende kracht tot 1-5-2017

  Onderwerp: Ledenraadpleging Cao Gemeenten 1 mei 2017 – 1 januari 2019

 • -

  ECWGO/U201700542 d.d. 12 juli 2017; met terugwerkende kracht tot 1-5-2017

  Onderwerp: Ledenraadpleging Cao Gemeenten 1 mei 2017 – 1 januari 2019

 • -

  ECWGO/U201700540 d.d. 18 augustus 2017; ingangsdatum 1-9-2017

  Onderwerp: Statutenwijziging: normalisering en Cao Gemeenten

 • -

  ECWGO/U201700615 d.d. 28 augustus 2017; ter kennisgeving aannemen

  Onderwerp: Nieuwe leverancier HR21 opleidingen

 • -

  TAZ/U201700653 d.d. 9 oktober 2017; met terugwerkende kracht tot 1-5-2017

  Onderwerp: Wijzigingen salarisbedragen, WML en IKB Cao Gemeenten 2017 - 2019

 • -

  TAZ/U201700735 d.d. 9 oktober 2017; ingangsdatum 1-1-2018

  Onderwerp: Wijziging CAR-UWO artikelen per 1-1-2018

 • -

  TAZ/U201700736 d.d. 31 oktober 2017; 1-1-2018

  Onderwerp: Voorbeeldregeling rechtspositie buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand

 • -

  TAZ/U201700888 d.d. 16 november 2017; ingangsdatum 1-1-2018

  Onderwerp: Activering quotumregeling banenafspraak

 • -

  TAZ/U201700829 d.d. 20 november 2017; ingangsdatum 1-1-2018

  Onderwerp: Wijziging CAR-artikel per 1-1-2018

 • -

  TAZ/U201700897 d.d. 20 november 2017; ingangsdatum 1-1-2018

  Onderwerp: derde jaar WW

 • -

  TAZ/U201700977 d.d. 18 december 2017: ingangsdatum 1-1-2018

  Onderwerp: reparatie derde jaar WW

 • -

  TAZ/U201800058 d.d. 8 februari 2018; met terugwerkende kracht tot 1-1-2018

  Onderwerp: Knelpunt leeftijdsdiscriminatie en Generatiepact

 • -

  TAZ/U201800076 d.d. 8 februari 2018; met terugwerkende kracht tot 1-1-2018

  Onderwerp: Knelpunt leeftijdsdiscriminatie en Generatiepact

   

   

  Best, 25 oktober 2018

  De werkgeverscommissie raadsgriffie gemeente Best,

  De voorzitter,

  M.M. Swinkels