Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 243135

Gepubliceerd op 14 november 2018 09:00
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Geconsolideerde regelgeving

Vastgestelde LOGA-circulaires van toepassing te verklaren op de medewerkers van de raadsgriffie Best

 

 

De werkgeverscommissie raadsgriffie van de gemeente Best,

gelet op artikel 1 van de Verordening werkgeverscommissie raadsgriffie 2011,

BESLUIT:

De navolgende door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Best vastgestelde LOGA-circulaires van toepassing te verklaren op de medewerkers van de raadsgriffie Best:

 

 • -

  CVA/U201200224 d.d. 2 februari 2012; met terugwerkende kracht tot 1-1-2012

  Onderwerp: verplaatsingskosten

 • -

  CVA/U201100883 d.d. 30 januari 2012; ingangsdatum 1 april 2012

  Onderwerp: Technische wijzigingen (redactionele onvolkomenheden)

 • -

  CVA/U201200194 d.d. 20 januari 2012; ingangsdatum 1 april 2012

  Onderwerp: verschuivingsdatum AOW

 • -

  CVA/U201200308 d.d. 16 februari 2012; ingangsdatum 1 april 2012

  Onderwerp: verschuivingsdatum AOW

 • -

  ECCVA/U201300314 d.d. 27 maart 2013, met terugwerkende kracht tot 1-1-2013

  Onderwerp: wijziging CAR-UWO hoofdstuk 6a Gemeentelijke levensloopregeling

 • -

  ECWGO/U201500965 d.d. 5 juni 2015; ingangsdatum 1 januari 2016

  Onderwerp: tekst nieuw hoofdstuk 3 CAR (beloningshoofdstuk)

 • -

  ECWGO/U201501194 d.d. 7 juli 2015; ingangsdatum 1 januari 2016

  Onderwerp: overgangsrecht i.vm. nieuw beloningshoofdstuk

 • -

  ECWGO/U201501192 d.d. 13 juli 2015; ingangsdatum 1 oktober 2015

  Onderwerp: eenmalige uitkering

 • -

  ECWGO/U201600078 d.d. 29 januari 2016; ingangsdatum 1 april 2016

  Onderwerp: indexering verplaatsingskosten

 • -

  ECWGO/Uw201600259 d.d. 19 februari 2016; met terugwerkende kracht tot 1-1-2016

  Onderwerp: Wijzigingen op grond van de Wet flexibel werken en de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd

 • -

  ECWGO/U201600266 d.d. 22 februari 2016; ingangsdatum 1 april 2016

  Onderwerp: herstellen van technische onvolkomenheden

 • -

  ECWGO/U201600450 d.d. 23 maart 2016; met terugwerkende kracht tot 1-1-2016

  Onderwerp: Recht op vakantietoelage in samenhang met de TOR

 • -

  ECWGO/U201600159 d.d. 7 april 2016; met terugwerkende kracht tot 1-1-2016

  Onderwerp: wijzigingen van de gemeentelijke salarisbedragen

 • -

  ECWGO/U201600848 d.d. 31 mei 2016; met terugwerkende kracht tot 1-1-2016

  Onderwerp: Revisie integrale toelichting bij de CAR-UWO

 • -

  ECWGO/U201600995 d.d. 29 juni 2016; ingangsdatum 1-1-2017

  IKB-regeling

 • -

  ECWGO/U201601078 d.d. 15 juli 2016; met terugwerkende kracht tot 1-7-2016

  Onderwerp: Huis voor Klokkenluiders, nieuwe voorbeeldregeling en GIR module Integriteit

 • -

  ECWGO/U201601310 d.d. 10 november 2016; ingangsdatum 1-1-2017

  Onderwerp: CAR-UWO wijzigingen als gevolg van de invoering IKB

 • -

  ECWGO/U201601499 d.d. 24 november 2016; ingangsdatum 1-1-2017

  Onderwerp: aanpassing CAR-UWO aan nieuwe collectieve zorgverzekering

 • -

  ECWGO/U201700032 d.d. 23 januari 2017; met terugwerkende kracht tot 1-1-2017

  Onderwerp: Nagekomen aanpassingen CAR-UWO als gevolg van IKB

 • -

  ECWGO/U201700191 d.d. 10 maart 2017; met terugwerkende kracht tot 1-1-2017

  Onderwerp: FLO-overgangsrecht: wijziging leeftijdsafhankelijke factoren

 • -

  ECWGO/U201700198 d.d. 10 maart 2017; met terugwerkende kracht tot 1-1-2017

  Onderwerp: Aanpassing verplaatsingskostenregeling verhuisplichtige ambtenaren

 • -

  ECWGO/U201700464 d.d. 7 juni 2017; ingangsdatum 1-10-2017

  Onderwerp: Technische wijzigingen CAR-UWO

 • -

  ECWGO/U201700542 d.d. 12 juli 2017; met terugwerkende kracht tot 1-5-2017

  Onderwerp: Ledenraadpleging Cao Gemeenten 1 mei 2017 – 1 januari 2019

 • -

  ECWGO/U201700542 d.d. 12 juli 2017; met terugwerkende kracht tot 1-5-2017

  Onderwerp: Ledenraadpleging Cao Gemeenten 1 mei 2017 – 1 januari 2019

 • -

  ECWGO/U201700540 d.d. 18 augustus 2017; ingangsdatum 1-9-2017

  Onderwerp: Statutenwijziging: normalisering en Cao Gemeenten

 • -

  ECWGO/U201700615 d.d. 28 augustus 2017; ter kennisgeving aannemen

  Onderwerp: Nieuwe leverancier HR21 opleidingen

 • -

  TAZ/U201700653 d.d. 9 oktober 2017; met terugwerkende kracht tot 1-5-2017

  Onderwerp: Wijzigingen salarisbedragen, WML en IKB Cao Gemeenten 2017 - 2019

 • -

  TAZ/U201700735 d.d. 9 oktober 2017; ingangsdatum 1-1-2018

  Onderwerp: Wijziging CAR-UWO artikelen per 1-1-2018

 • -

  TAZ/U201700736 d.d. 31 oktober 2017; 1-1-2018

  Onderwerp: Voorbeeldregeling rechtspositie buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand

 • -

  TAZ/U201700888 d.d. 16 november 2017; ingangsdatum 1-1-2018

  Onderwerp: Activering quotumregeling banenafspraak

 • -

  TAZ/U201700829 d.d. 20 november 2017; ingangsdatum 1-1-2018

  Onderwerp: Wijziging CAR-artikel per 1-1-2018

 • -

  TAZ/U201700897 d.d. 20 november 2017; ingangsdatum 1-1-2018

  Onderwerp: derde jaar WW

 • -

  TAZ/U201700977 d.d. 18 december 2017: ingangsdatum 1-1-2018

  Onderwerp: reparatie derde jaar WW

 • -

  TAZ/U201800058 d.d. 8 februari 2018; met terugwerkende kracht tot 1-1-2018

  Onderwerp: Knelpunt leeftijdsdiscriminatie en Generatiepact

 • -

  TAZ/U201800076 d.d. 8 februari 2018; met terugwerkende kracht tot 1-1-2018

  Onderwerp: Knelpunt leeftijdsdiscriminatie en Generatiepact

   

   

  Best, 25 oktober 2018

  De werkgeverscommissie raadsgriffie gemeente Best,

  De voorzitter,

  M.M. Swinkels

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl