Gemeenteblad van Gooise Meren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Gooise MerenGemeenteblad 2018, 242493BeleidsregelsVastgestelde wijziging artikel 8 lid 12 Beleidsregels Bijzondere bijstand

Burgemeester en wethouders van de gemeente Gooise Meren

gelet op artikel 35 van de Participatiewet

b e s l u i t e n:

tot het vaststellen van het gewijzigde artikel 8 lid 12 van de eerder vastgestelde Beleidsregels Bijzondere bijstand 2017

Vastgestelde tekst van artikel 8 lid 12, gepubliceerd op 9 augustus 2017 luidt:

Artikel 8: Financiële draagkracht

  • 12.

    Op het vermogen mag éénmaal de geldende maandnorm inclusief vakantiegeld in mindering worden gebracht en een bedrag van € 3.500,- voor een boot, caravan, auto of andere waardevolle roerende goederen die algemeen gebruikelijk worden geacht.

Vast te stellen tekst van artikel 8 lid 12 luidt:

  • 12.

    Op het vermogen mag éénmaal de geldende maandnorm inclusief vakantiegeld in mindering worden gebracht en een bedrag van € 3.500,- voor een auto.

Inwerkingtreding

Dit gewijzigde artikel 8 lid 12, van de Beleidsregels Bijzondere bijstand 2017 treedt in werking op de eerste dag na publicatie.

Burgemeester en wethouders van Gooise Meren d.d. 30 oktober 2018

de secretaris

D.J. van Huizen

de burgemeester

drs. H.M.W. ter Heegde

Toelichting gewijzigde artikel 8 lid 12 Beleidsregels Bijzondere bijstand 2017

In het vastgestelde artikel 8 lid 12 staat opgenomen dat een bedrag van € 3.500,- extra mag worden vrijgelaten voor een auto, boot, caravan of andere waardevolle roerende goederen die algemeen gebruikelijk worden geacht. Het begrip andere waardevolle roerende goederen die algemeen gebruikelijk worden geacht, is in de beleidsregels niet gedefinieerd. Dit heeft ertoe geleid dat dit begrip onbedoeld is opgerekt tot alle algemeen gebruikelijke goederen waaronder (huishoudelijke) apparatuur, waarover de meeste mensen de beschikking hebben. De oorspronkelijke bedoeling van de vrijlating doelde echter op schilderijen, sieraden, etc.

Uit de uitvoeringspraktijk blijkt dat het bezit van een auto nog al eens voorkomt. Mocht bij een vermogensoverschrijding een auto te gelde moeten worden gemaakt, dan beperkt dit de doelgroep in haar bewegingsvrijheid (sollicitaties, werk, ziekenhuisbezoek, etc.). De meeste auto’s hebben echter geen hogere waarde dan € 3.500,- en daarom zal dit bedrag maximaal op het vermogen in mindering worden gebracht. Het bezit van een boot en/of caravan komt niet tot nauwelijks voor en dient geen ander doel dan recreatie.