Gemeenteblad van Zutphen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZutphenGemeenteblad 2018, 240075Beschikkingen | afhandelingBekendmaking besluit maatwerkvoorschrift Activiteitenbesluit milieubeheer: Litauensestraat 11, Zutphen

Burgemeester en wethouders van Zutphen maken bekend, dat zij maatwerkvoorschriften hebben opgelegd op grond het Activiteitenbesluit (milieubeheer) voor:

 

Zaaknummer: 127883Bedrijf: Kabinet Holding b.v.Omschrijving: veranderen van het bedrijf Locatie: Litauensestraat 11, Zutphen

De voor geluid relevante activiteiten zijn vastgesteld aan de hand van het door het bedrijf ingediende akoestisch rapport.

De maatwerkvoorschriften sluiten aan bij de gemelde situatie. De inrichting wordt door het opleggen van het maatwerkvoorschrift niet in haar werkzaamheden beperkt.

Het maatwerkvoorschrift geldt naast de milieuregels uit het Activiteitenbesluit en/of de Activiteitenregeling.

De publicatie van deze meldingen heeft uitsluitend een informatief karakter, er kunnen geen bezwaren worden ingediend.

Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met de Gemeente Zutphen, telefoonnummer 14 0575. Op maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 11.00 uur kunt u zonder afspraak terecht bij het Omgevingsloket (Team Vergunningen & Handhaving) van de Gemeente Zutphen. Om u beter van dienst te kunnen zijn, kunt u een afspraak maken, vermeldt u daarbij het zaaknummer en/of het adres.

 

 

 

Zutphen, 12 november 2018,

Burgemeester en wethouders van Zutphen