Naamgeving openbare ruimten: Vaststellen Jan Marsisbrug en andere en wijzigen naam Postje van Gerrit Vreling in Noord, gemeente Amsterdam

 

Burgemeester en wethouders van Amsterdam

 

Brengen ter algemene kennis dat zij in hun vergadering van dinsdag 6 november  2018  hebben besloten:

 

Gelet op:

 • a.

  artikel 108 van de Gemeentewet

 • b.

  artikel 6 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (BAG)

 • c.

  artikel 7 van de Verordening basisinformatie 2018

   

  • Gezien het positief advies van de Commissie naamgeving openbare ruimten van 20 april 2018 en 15 juni 2018  

  • Gezien het positief advies van het dagelijks bestuur van de bestuurscommissie Noord  van  18 september  2010

 

De volgende openbare ruimten  vast te stellen:

 

 • Jan Marsisbrug (BAG-kunstwerk)

 • Wezenbrug (BAG-type kunstwerk)

 • Bierstekerspost (BAG-type kunstwerk)

 • Boogkanaalbrug ( kunstwerk)

 • Oude Tramwegbrug (BAG-type kunstwerk)

 • Zijpebrug(BAG-type kunstwerk)

 • Hoornsekopbrug(BAG-type kunstwerk)

 • Kattenbrug (BAG-type kunstwerk)

 • Werfbrug (BAG-type kunstwerk)

   

  De naam Postje van Gerrit Vreling te wijzigen in Postje van Gerrit Vreeling

 

  

Met een afbakening overeenkomstig de bijbehorende situatietekening

  

Burgemeester en wethouders voornoemd,

Femke Halsema, burgemeester

Wil Rutten, waarnemend gemeentesecretaris

Toelichtingop vaststellen Jan Marsisbrug en andere en wijzigen naam Postje van Gerrit Vreling in Noord:  

Op 5 juli 2016 heeft het college besloten om de 88 officieuze brugnamen te laten vervallen.In het persbericht van de Gemeente is uitgelegd waarom deze namen niet meer van toepassing zijn. Burgers zijn uitgenodigd om voorstellen tot naamgeving voor de meer dan 1300 naamloze bruggen in Amsterdam in te dienen. Onderstaande namen zijn door de Centrale Dorpenraad ingediend voor bruggen in stadsdeel Noord.

 

Brug. 309 Jan Marsisbrug: Jan Marsis was hier vroeger eigenaar van het aangrenzende land en de boerderderij die hier stond.

 

Brug 339 Wezenbeug: Verwijst naar het weeshuis dat hier tot 1925 heeft gestaan.

 

Brug 343 Bierstekerspost: Hier stond vroeger op nummer 64 een bierstekerij.

 

brug 1732 Boogkanaalbrug: De brug ligt in het tracé van wat vroeger het 'kanaal om de Noord' moest worden.

 

brug 1733 Oude Tramwegbrug: Vroeger was dit een trambrug van de Waterlandse tram die vanaf het Tolhuis bij het IJ via Buiksloot en door het midden van de Buikslotermeerpolder over deze brug de Buikslotermeerringsloot overstak en zijn weg vervolgde over de Termieterweg richting Purmerend of Monnickendam.Verderop (Termietergouw 12) was 'halte Zunderdorp'.

 

brug 1781 Zijpebrug: Verwijst naar de familie Zijpe die hier generaties lang woonde.

 

brug 2102 Hoornsekopbrug: Verwijzing naar de naam van het land De Hoorn waar de brug op uitkomt.

 

brug 2107 Kattenbrug: Vroeger lag op deze plek een demontabele brug welke bekend was onder de naam Kattenbrug. In 1957 heeft deze brug ook officieel deze naam gekregen. Begin jaren '70 is door verbreding en asfaltering van de Nieuwe Gouw de brug verdwenen en vervangen door een naamloze duiker. Sinds 2013 is er weer een brug.

 

brug 2310 Werfbrug: Aan de Achterlaan Zunderdorp was vroeger een kleine werf waar boten, vooral voor agrarisch gebruik, gemaakt en gerepareerd werden.

 

met een eerder besluit is brug 351 vastgesteld als Postje van Gerrit Vreling gebleken is dat de schrijfwijze onjuist is, met dit besluit wordt de naam Postje van Gerrit Vreling gewijzigd in Postje van Gerrit Vreeling.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Een vaststelling van naamgeving voor openbare ruimten is een feitelijke handeling en geen besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht en dus niet vatbaar voor bezwaar of beroep

 

 

Bijlage  

Situatietekening

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naar boven