Gemeenteblad van Echt-Susteren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Echt-SusterenGemeenteblad 2018, 237666Overige besluiten van algemene strekkingAanvraag omgevingsvergunning, bouwen van een schuilgelegenheid met verharding, Kadastraal sectie AC perceelnummer 1013, Echt

Burgemeester en wethouders van Echt-Susteren maken bekend dat zij op grond van de Wabo (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht) de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

 

Echt

Kadastraal sectie AC perceelnummer 1013, voor het bouwen van een schuilgelegenheid met verharding, datum ontvangst 29 oktober 2018.

 

Echt-Susteren, 8 november 2018