Gemeenteblad van Echt-Susteren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Echt-SusterenGemeenteblad 2018, 237660Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning, verbouwen van het pand tot 2 appartementen, Kapelaan Goossensstraat 38, Echt

Burgemeester en wethouders van Echt-Susteren maken bekend dat zij op grond van de Wabo (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht) de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

 

Echt

Kapelaan Goossensstraat 38, voor het verbouwen van het pand tot 2 appartementen, datum ontvangst 25 oktober 2018.

 

Echt-Susteren, 8 november 2018