Gemeenteblad van Wormerland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WormerlandGemeenteblad 2018, 237453Overige besluiten van algemene strekkingWijziging gemeenschappelijke regeling GGD Zaanstreek-Waterland

De raad van de gemeente Wormerland

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders

 Besluit:

  • 1.

    Het college van burgemeester en wethouders toestemming te verlenen om in te stemmen met de gewijzigde gemeenschappelijke regeling van de GGD Zaanstreek-Waterland (verder GR GGD), zoals voorgesteld door het college, onder de voorwaarde dat in het concept artikel 12.4 ‘/of’ telkens wordt geschrapt;

  • 2.

    Uit te treden uit de GR GGD vanwege de voorgestelde wijziging naar een collegeregeling;

  • 3.

    De burgemeester toestemming te verlenen om uit de GR GGD te treden.

  

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Wormerland, gehouden op 9 oktober 2018

de griffier, de voorzitter,

I.P. Vrolijk P.C. Tange