Gemeenteblad van Zutphen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZutphenGemeenteblad 2018, 237365Beschikkingen | afhandelingVerdaging van de beslistermijn op de aanvraag omgevingsvergunning: Dieserstraat 17, Zutphen.

Burgemeester en wethouders van Zutphen maken bekend, dat zij de volgende aanvraag omgevingsvergunning hebben verdaagd:

 

Zaaknummer: 128335

Omschrijving: het splitsen van een pand in 2 wooneenheden

Locatie: Dieserstraat 17, ZUTPHEN

Datum ingekomen: 13 september 2018

 

Het besluit om de beslistermijn op te schorten met zes weken, is geen besluit op de aanvraag omgevingsvergunning. Er kan op dit besluit geen bezwaar worden ingediend.

Hebt u vragen? Neem dan contact op met het Omgevingsloket (Team Vergunningen & Handhaving) van de Gemeente Zutphen, telefoonnummer 14 0575.

 

 

 

Zutphen, 7 november 2018,

Burgemeester en wethouders van Zutphen