Wijziging Register gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen, gemeente Brunssum

Het college van de gemeente Brunssum;

gelezen het voorstel van de afdeling Bestuurszaken d.d. 18 oktober 2018 met kenmerk 852856;

gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen

Besluit:

Op te nemen in het Register gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen:

de regeling Centrumregeling regionale samenwerking Parkstad opvang en beschermd wonen Wmo 2015.

 • 17.

  Centrumregeling regionale samenwerking Parkstad opvang en beschermd wonen Wmo 2015

  • a.

   Deelnemers:

   Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld en Voerendaal.

  • b.

   wettelijke voorschriften:

   Wet gemeenschappelijke regelingen, Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.

  • c.

   Overgedragen bevoegdheden

   Geen

  • d.

   Adres

   Geleenstraat 27

   6411 HP Heerlen

   Postbus 1

   6400 AH Heerlen

  • e.

   Vorm van samenwerking:

   Centrumregeling

 

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 23 oktober 2018

Naar boven