Gemeenteblad van Maasgouw

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MaasgouwGemeenteblad 2018, 237002Beschikkingen | afhandelingVerleend huisnummerbesluit/ Oliestraat 11, 6051 JS te Maasbracht

Verleend huisnummerbesluit/ Oliestraat 11, 6051 JS te Maasbracht / Maasgouw /verzonden op 29 oktober 2018/ het bouwen van een woonboerderij

Bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen, gedurende 6 weken na de dag van de verzending van de beschikking aan de aanvrager, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 7000, 6050 AA te Maasbracht. Dit bezwaarschrift heeft geen schorsende werking.

Op grond van artikel 8:81 Algemene Wet Bestuursrecht kan - indien onverwijlde spoed vereist is - een voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. In dat geval moet binnen genoemde termijn ook een bezwaarschrift worden ingediend.