Gemeenteblad van Leudal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeudalGemeenteblad 2018, 236896Beschikkingen | afhandelingGemeente Leudal - Ambtshalve opnemen adresgegevens onbekend in de BRP of vertrek naar het buitenland

Besluit

De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van het Burger Bedrijven Plein, Burgerzaken van de gemeente Leudal. Het college heeft besloten de persoonslijsten van deze personen niet meer bij te houden. Daardoor staan zij officieel niet meer op dat adres ingeschreven.

Geslachtsnaam, voorletters geboortedatum vertrek naar

Yosief Ghrmatsion Semereab 01-01-1993 onbekend

Angelov L.V. 19-05-1984 onbekend

Angelov D.A. 25-10-1991 onbekend

Angelov I.V. 12-11-1992 onbekend

Nowak S. 01-06-1996 Polen

Kastarynda M. 15-01-1981 onbekend

Een belanghebbende kan tegen dit beluit schriftelijk bezwaar maken bij het college. Dit kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht. U hebt zes weken de tijd om een brief te sturen. De termijn gaat in één dag na de datum van deze publicatie. Zet in de brief de volgende zaken:

-uw naam en adres

-de datum

-een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt

-de reden waarom u het niet eens bent met het besluit

U moet een handtekening onder de brief zetten. Stuur de brief naar het college van burgemeester en wethouders van Leudal, Postbus 2008, 6093 ZG Heythuysen.

Wilt u meer weten?

Belt u dan met de medewerkers van het Burgerbedrijvenplein, Burgerzaken, die de adresonderzoeken behandelen, telefoon (0475) 85 90 00.