Gemeenteblad van Maasgouw

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MaasgouwGemeenteblad 2018, 236881Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning / Dokter Engelsoord 1, 6051 LE – te Maasbracht

Aanvraag omgevingsvergunning / Dokter Engelsoord 1, 6051 LE – te Maasbracht / Maasgouw / ingekomen 30 oktober 2018 / het verbouwen van het intramuraal deel van het zorgcomplex

Attentie

Indien er bij bovenstaande ontvangen aangevraagde vergunningen plannen staan waar u eventueel bezwaar tegen heeft, willen wij u er op wijzen dat het maken van bezwaar in dit stadium nog niet mogelijk is. U kunt pas een bezwaar indienen nadat het college een besluit heeft genomen over de aanvragen. Elk besluit wordt op www.officielebekendmakingen.nl in het Gemeenteblad gepubliceerd.

Voor nadere informatie over deze aanvragen kunt u contact opnemen met het vergunningenloket, op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur onder telefoonnummer 0475-852500, of via info@gemeentemaasgouw.nl