Gemeenteblad van Maasgouw

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MaasgouwGemeenteblad 2018, 236829Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning / kadastraal bekend sectie E perceelnummer 5532, Kadastrale gemeente Maasbracht

Aanvraag omgevingsvergunning / kadastraal bekend sectie E perceelnummer 5532, Kadastrale gemeente Maasbracht / Maasgouw / ingekomen 30 oktober 2018 / het verwijderen en vervangen van 1 Lindeboom

Attentie

Indien er bij bovenstaande ontvangen aangevraagde vergunningen plannen staan waar u eventueel bezwaar tegen heeft, willen wij u er op wijzen dat het maken van bezwaar in dit stadium nog niet mogelijk is. U kunt pas een bezwaar indienen nadat het college een besluit heeft genomen over de aanvragen. Elk besluit wordt op www.officielebekendmakingen.nl in het Gemeenteblad gepubliceerd.

Voor nadere informatie over deze aanvragen kunt u contact opnemen met het vergunningenloket, op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur onder telefoonnummer 0475-852500, of via info@gemeentemaasgouw.nl