Gemeenteblad van Koggenland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KoggenlandGemeenteblad 2018, 235460Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag omgevingsvergunning voor het veranderen/vergroten van schuur op het perceel Overdorpstraat 1 te De Goorn

Op 29 oktober 2018 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor het veranderen/vergroten van schuur op het perceel Overdorpstraat 1 te De Goorn. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2018-HZ-0552. De aanvraag betreft:

  • Bouw

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure met een behandeltermijn van 8 weken.Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn.