Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2018, 234211Overige besluiten van algemene strekkingNaamgeving openbare ruimten: Vaststellen Zosenerdambrug en andere in Noord, gemeente Amsterdam

 

 

Burgemeester en wethouders van Amsterdam

 

Brengen ter algemene kennis dat zij in hun vergadering van dinsdag 30 oktober 2018  hebben besloten:

 

Gelet op:

 • a.

  artikel 108 van de Gemeentewet

 • b.

  artikel 6 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (BAG)

 • c.

  artikel 7 van de Verordening basisinformatie 2018

   

  • Gezien het positief advies van de Commissie naamgeving openbare ruimten van 20 april 2018 

  • Gezien het positief advies van het dagelijks bestuur van het dagelijks bestuur van het stadsdeel Noord van 18 september 2018

 

 

De volgende openbare ruimte vast te stellen:

 

 • Zosenerdambrug (BAG-type kunstwerk)

 • Leeuwenputbrug (BAG-type kunstwerk)

  

 

Met een afbakening overeenkomstig de bijbehorende situatietekening

 

Burgemeester en wethouders voornoemd,

Femke Halsema, burgemeester

Wil Rutten, waarnemend gemeentesecretaris

Toelichting op Vaststellen Zosenerdambrug en andere in Noord:

Op 5 juli 2016 heeft het college besloten om de 88 officieuze brugnamen te laten vervallen. In het persbericht van de Gemeente is uitgelegd waarom deze namen niet meer van toepassing zijn. Burgers zijn uitgenodigd om voorstellen tot naamgeving voor de meer dan 1300 naamloze bruggen in Amsterdam in te dienen. Onderstaande namen zijn ingediend voor bruggen in stadsdeel Noord.

 

Brug 362 Zosenerdambrug: Zoals Griekenland zijn mythologische eilanderrijk Atlantis heeft dat ten onder zou zijn gegaan aan natuurgeweld, zo heeft Amsterdam-Noord Zosenerdam. Ook na de aanleg van de zeedijk werd Waterland nog geteisterd door watersnoden. Bij een stormvloed aan aan het begin van de zestiende eeuw moet heel het dorp zijn “verdronken“. Volgens de overlevering ligt het verzonken op de bodem van het IJ. Het was voor de toenmalige heerser, de koning van Spanje, reden om meer landinwaarts een nieuwe “dam“ aan te leggen - het dorp Nieuwendam. Het toenmalige bestaande Zosenerdam is met vaagheid omgeven geweest. Er is nooit serieus naar het dorp gegraven. Het zou ten zuiden van het huidige Nieuwendam in het IJ liggen. Het moet dan onder het Zijkanaal liggen of misschien onder het Vliegenbos.

 

Brug 371 Leeuwenputbrug: In de eerste helft van de 17de eeuw werd het galgenveld verfraaid met een stenen put met drie hoge zuilen met leeuwenkoppen, alsof het een eerbiedwaardige ceremonie was die zich daar afspeelde. De lichaamsresten vielen na verloop van tijd in de put. Als het IJ ’s winters dichtvroor, wat toen nog geregeld gebeurde, stak men per schaats of slee het ijs over om eens een kijkje te nemen. Het ijsvermaak rond de galgenput kon bizarre vormen aannemen, zoals te zien is op een prent van Reinier Vinkeles uit ongeveer 1780. Vlakbij de put zijn twee koek-en-zopietenten opgesteld met drukke klandizie. Een man doet zijn behoefte tegen de put aan om zo kennelijk zijn afkeer te demonstreren. Toeschouwers, onder wie een vader die zijn kinderen uitleg geeft, bespreken genoeglijk met elkaar wat er allemaal te zien is. Bekend is dat lichamen jarenlang op het galgenveld bleven hangen of liggen. De zich verpozende bezoekers konden zich aan alle mogelijke stadia van verval vergapen. Zwermen kraaiachtige vogels en talrijke ratten vraten de skeletten kaal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een vaststelling van naamgeving voor openbare ruimten is een feitelijke handeling en geen besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht en dus niet vatbaar voor bezwaar of beroep

 

 

 

Bijlage  

Situatietekening