Gemeenteblad van Best

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BestGemeenteblad 2018, 233739Overige besluiten van algemene strekkingAanwijzingsbesluit wegen die niet mogen worden afgesloten bij vergunningvrije evenementen

 

 

Burgemeester en wethouders,

 

Overwegende dat het noodzakelijk is om bepaalde wegen open te houden vanwege de hoofdroutes voor de hulpdiensten, de belangrijke routes binnen Best en de routes die de woonwijken en bedrijventerreinen bereikbaar houden;

 

gelet op artikel 2:25, zesde lid onder e van de Algemene plaatselijke verordening Best 2018;

 

besluiten

 

Vast te stellen de volgende lijst met wegen die niet mogen worden afgesloten bij vergunningvrije evenementen:

 

Batadorp en Breeven

Erica

Ringweg

Brem

Tormentil

De Maas

De Dieze

Bataweg

Batabrug

De Dommel

Parkweg

Europaplein

 

Heivelden/Heuveleind

Heuveleind

Zweefheuvel

Rendierhei

Heivelden-zuid

Wandelhei

Busselhei

Heivelden-west

Dennenhei

Rogvelden

Oogstvelden

Pachtvelden

Bokvelden

Pr. Christinalaan

Pr. Margrietlaan

Eendenhei

Bijenhei

Vlinderhei

Paardenhei

Aardheuvel

Grondheuvel

 

Wilhelminadorp/Kantonnier

Pr. Beatrixlaan

Kon. Julianaweg

Kon. Julianaweg-zuid

Kanaaldijk

Wilhelminaplein

Jan Hendrixstraat

Sint Jozefstraat

Johannes Verleunstraat

Grasklokje

Mecklenburgweg

Piet Heinstraat

Willem de Zwijgerweg

 

Koekoeksbos/Villawijk

Golflaan

Patrijslaan

Fazantlaan

A.P. Nosseklaan

Eindhovenseweg-zuid

Eindhovenseweg-zuid parallelbaan (Fietsstraat)

De Dieze

 

’T Zand

I.B.C. weg

Zandstraat

Binnenweg

Industrieweg

Randweg

Sportlaan

 

Speelheide/Hoge Akker

Hinkelbrits

Pinkelbergen

Zevensprong

Landveroveren

Speelheideweg

Monseigneur dr. Th. Goossensstraat

Doctor H. Mollerstraat

J.J. de Vlamstraat

Monseigneur Zwijsenstraat

Pater M Wolfstraat

Marie Raymakersstraat

Kapelaan J.A. Heerenstraat

Eindhovenseweg

Oude Rijksweg

Den Ekker

Raadhuisstraat

 

Leeuwerik/Naastenbest

Molenstraat

Stationsstraat

Spinnerstraat

Burg. Notermansstraat

Leeuwerikstraat

Prins Bernhardlaan

Spoorstraat

Kon. Emmalaan

Michiel de Ruijterstraat

Jan van Speycklaan

Schutboomweg

Pr. Clauslaan

Abel Tasmanstraat

Gildelaan

Constantijnlaan

Jacob van Wassenaerstraat

Pr. Beatrixlaan

Johan Frisopark

Max de Bossustraat

Jacob van Heemskerkstraat

Oirschotseweg

 

Centrum

Hoofdstraat

Nieuwstraat

Raadhuisstraat

Raadhuisplein

Nazarethplein

Zonnewende

Dorpsplein

Molenwei

 

Salderes/Parkwachters

Spoorweglaan

Salderes

Kerkstraat

Oranjestraat

Wingerdstraat

Secr. L. Jansenstraat

Willem II-straat

Esdoornstraat

Bosseweg

Wilg

 

Dijkstraten/Steegsche velden/buitengebied

Biezentrekker

Zaagbok

Parallelweg

Broekstraat

Mosselaarweg

Zessprong

St. Antoniusweg

Kapelweg

Hokkelstraat

Liempdseweg

Nieuwe Dijk

Bomenbeemd

Koppelboor

 

Best Oost/De Vleut

N619 Ringweg/St Oedenrodeseweg

Broekdijk

Vleutstraat

Oude Baan

St. Oedenrodeseweg

 

Overige wegen

N.C.B. weg

Terraweg

Ekkersweijer

 

30-10-2018