Gemeenteblad van Best

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BestGemeenteblad 2018, 233712Overige besluiten van algemene strekkingAanwijzingsbesluit grote voertuigen

 

 

Burgemeester en wethouders,

 

Overwegende dat het wenselijk is om het parkeren van grote voertuigen binnen de bebouwde kom te weren vanwege de parkeerdruk en overlast die dit kan veroorzaken

 

gelet op artikel 5:8, eerste lid Algemene plaatselijke verordening Best 2018;

 

besluiten

 

Alle wegen binnen de bebouwde kom binnen de gemeente aan te wijzen als plaats waar het verboden is een voertuig dat, met inbegrip van de lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2,4 meter te parkeren, met uitzondering van die wegen gelegen op Industrieterrein Noord, Industrieterrein Heide en Industrieterrein Breeven en behoudens wanneer het het plaatsen of laten staan betreft van:

 

 • 1.

  Autobussen voor het vervoeren van gezelschappen, gedurende de tijd dat het desbetreffende gezelschap zich in de gemeente bevindt;

 • 2.

  Voertuigen, direct verband houdende met de uitvoering van werkzaamheden in de naaste omgeving;

 • 3.

  Voertuigen van marktkooplui, ten behoeve van de weekmarkt in het centrum van Best en Wilhelminaplein

 • 4.

  Voertuigen, die met toestemming van het college een standplaats innemen;

 • 5.

  Voertuigen ten behoeve van evenementen waarvoor vergunning verleend is.

   

   

30-10-2018,