Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 233712

Gepubliceerd op 2 november 2018 09:00
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Geconsolideerde regelgeving

Aanwijzingsbesluit grote voertuigen

 

 

Burgemeester en wethouders,

 

Overwegende dat het wenselijk is om het parkeren van grote voertuigen binnen de bebouwde kom te weren vanwege de parkeerdruk en overlast die dit kan veroorzaken

 

gelet op artikel 5:8, eerste lid Algemene plaatselijke verordening Best 2018;

 

besluiten

 

Alle wegen binnen de bebouwde kom binnen de gemeente aan te wijzen als plaats waar het verboden is een voertuig dat, met inbegrip van de lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2,4 meter te parkeren, met uitzondering van die wegen gelegen op Industrieterrein Noord, Industrieterrein Heide en Industrieterrein Breeven en behoudens wanneer het het plaatsen of laten staan betreft van:

 

 • 1.

  Autobussen voor het vervoeren van gezelschappen, gedurende de tijd dat het desbetreffende gezelschap zich in de gemeente bevindt;

 • 2.

  Voertuigen, direct verband houdende met de uitvoering van werkzaamheden in de naaste omgeving;

 • 3.

  Voertuigen van marktkooplui, ten behoeve van de weekmarkt in het centrum van Best en Wilhelminaplein

 • 4.

  Voertuigen, die met toestemming van het college een standplaats innemen;

 • 5.

  Voertuigen ten behoeve van evenementen waarvoor vergunning verleend is.

   

   

30-10-2018,

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl