Gemeenteblad van Best

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BestGemeenteblad 2018, 233690Overige besluiten van algemene strekkingAanwijzingsbesluit verbod gebruik alcohol in de openbare ruimte

 

 

Burgemeester en wethouders,

 

Overwegende dat het gewenst is hinderlijk drankgebruik op straat, onder meer door jeugdigen, tegen te gaan;

Gelet op artikel 2:48, eerste lid Algemene plaatselijke verordening Best 2018;

 

besluiten

 

De bebouwde kom van de gemeente Best aan te wijzen als gebied waar het verboden is op een openbare plaats alcoholhoudende drank te gebruiken of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben.

 

30-10-2018