Gemeenteblad van Best

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BestGemeenteblad 2018, 233674Overige besluiten van algemene strekkingAanwijzingsbesluit hondentoiletten

 

 

 

Burgemeester en wethouders,

 

Overwegende dat het wenselijk is om in de gemeente Best een aantal locaties aan te wijzen als hondentoilet waar honden hun behoefte kunnen doen zonder dat dit door hun eigenaar of houder opgeruimd hoeft te worden;

gelet op artikel 2:58, vierde lid van de Algemene plaatselijk verordening Best 2018;

 

besluiten

 

De volgende plaatsen als hondentoilet aan te wijzen waar het gebod om uitwerpselen van honden direct op te ruimen niet van toepassing is zoals met een bord en omheining ter plaatse is aangegeven:

 

Mgr. A.F. Diepenstraat/Pastoor A. van Erpstraat

Landveroveren

Spar/Plataan

Leemkuilen/Munterstraat

Bereklauw

Prinses Beatrixlaan (Wilhelminapark)

Prinses Beatrixlaan (nabij sporthal)

Kortenaerstraat/Jacob van Heemskerkstraat

Jan van Speycklaan nr. 1

Kleiheuvel/Droomheuvel

Heivelden Winkelcentrum

Heivelden Dopveldenpad

Heivelden Donderhei

Koningin Julianaweg

Heuveleind/Ziteind

 

30-10-2018