Aanleggen tuin Burgemeester van Woelderenlaan 12 Vlissingen

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Voor het aanleggen van een tuin en het plaatsen van een poort en een tuinhuisje op de locatie Burgemeester van Woelderenlaan 12 in Vlissingen (25-10-2018)

De publicatie van de ingediende aanvraag heeft een informatief karakter. Tegen deze aanvraag kunnen geen bezwaarschriften worden ingediend. Het is mogelijk dat de tekeningen, waarop de vergunning wordt verleend, afwijken van de ingediende aanvraag.

 

Naar boven