Gemeenteblad van Reusel-De Mierden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Reusel-De MierdenGemeenteblad 2018, 231086Overige besluiten van algemene strekkingVaststelling Beleidsplan Gladheidbestrijding Reusel-De Mierden 2018-2028

Burgemeester en wethouders van de gemeente Reusel-De Mierden maken bekend dat de raad van deze gemeente op 3 juli 2018 het beleidsplan Gladheidbestrijding Reusel-De Mierden 2018-2028 heeft vastgesteld.

Daarmee wordt op een juiste wijze voldaan aan de minimaal gevraagde wettelijke taak om de leefomgeving begaanbaar te houden bij winterse neerslag en vorst. Samen met de gebruikers van de leefomgeving en inzet van onze buitendienst komen we tot een bredere invulling van deze wettelijke taak.

 

Dit besluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking in het gemeenteblad.

Per gelijke datum wordt het beleidsplan gladheidsbestrijding Reusel-De Mierden 2015-2020 ingetrokken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anton Geevers van de afdeling Ontwikkeling en Dienstverlening, bereikbaar op telefoonnummer (0497) 650 055.

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Reusel-De Mierden

De secretaris (wnd.)

Mw. T. Thijs

De burgemeester

mw. J. Eugster