Gemeenteblad van Sittard-Geleen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sittard-GeleenGemeenteblad 2018, 230960Beschikkingen | aanvraagGemeente Sittard-Geleen - Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om18.0433, De Geleenbeek en aanliggende percelen vanaf de Middenweg tot de Agricolastraat, Geleenbeek tussen Middenweg-Agricolastraat, Stadspark, vijver en omgeving, omgeving scouting en speelbos, Middenweg (Leeuwerik-Geleenbeek), Avondsterstraat, Venusstraat, 6133 WB tot 6133 XP Sittard

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen hebben de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen.

 

Omschrijving activiteit(en): Kappen bomen Corio Glana HL20 fase 1

Locatie: De Geleenbeek en aanliggende percelen vanaf de Middenweg tot de Agricolastraat, Geleenbeek tussen Middenweg-Agricolastraat, Stadspark, vijver en omgeving, omgeving scouting en speelbos, Middenweg (Leeuwerik-Geleenbeek), Avondsterstraat, Venusstraat 6133 WB tot XP Sittard

Ontvangstdatum: 19/10/2018

Dossiernummer: Om18.0433

 

Tegen deze aangevraagde vergunning kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen. Pas bij besluitvorming kunt u, afhankelijk van de gevolgde procedure, een bezwaar aantekenen of tegen het besluit in beroep gaan. Wordt van een aanvraag tijdens de behandeling een ontwerpbesluit ter inzage gelegd dan kunt u zienswijzen op dit ontwerpbesluit aan ons college kenbaar maken.

Voor het inzien van het dossier kunt u contact opnemen met de balie Vergunningen via telefoonnummer 14 046.