Gemeenteblad van Stichtse Vecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtGemeenteblad 2018, 229699Overige overheidsinformatieAdviescommissie bezwaarschriften

De Adviescommissie bezwaarschriften maakt bekend, dat op de openbare hoorzitting van 31 oktober 2018, de volgende onderwerpen op de agenda staan:

 

19:30 uur: Behandeling bezwaarschrift tegen een besluit van burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht verzonden op 11 juli 2018, waarbij de verleende toestemming voor exploitatie van een voorziening voor gastouderopvang met ingang van 13 juli 2018 is ingetrokken. 

 

20:05 uur: Behandeling bezwaarschrift tegen een besluit van burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht verzonden op 16 november 2016, met betrekking tot het afwijzen van een WOB verzoek.

 

De vergadering wordt gehouden te Maarssen, Endelhovenlaan 1. Eventuele wijzigingen in de agenda worden weergegeven op https://www.stichtsevecht.nl/bestuur/agenda-adviescommissie-bezwaarschriften_42499/