Gemeente Beesel - subsidieregeling Blij in Beesel

Het college van B&W heeft op 22 oktober 2018 de subsidieregeling Blij in Beesel vastgesteld. Dit is een aanpassing van de uitvoeringsregeling sociale verrijking. Deze regeling is verbreed en bestemd voor initiatieven die bijdragen aan( 1 of meer) thema (s) van de toekomstvisie Blij in Beesel. Inwoners, verenigingen, stichtingen, instellingen of organisaties uit de gemeente Beesel kunnen een aanvraag indienen. De subsidieregeling treedt in werking op 1 november 2018 en ligt vanaf 31 oktober 2018 gedurende 2 weken ter inzage bij de klantenbalie van het gemeentehuis.

Reuver, 22 oktober 2018

Naar boven