Gemeenteblad van Vlissingen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VlissingenGemeenteblad 2018, 228704Overige overheidsinformatieRichtlijnen evenementen - Voorwaarden voor een bereikbaar, toegankelijk, bruikbaar en veilig evenement voor mensen met een beperking

 

De burgemeester van Vlissingen maakt bekend dat hij op 14 juni 2018 de

 

Richtlijnen evenementen - Voorwaarden voor een bereikbaar, toegankelijk, bruikbaar en veilig evenement voor mensen met een beperking

heeft vastgesteld.

Deze richtlijnen maken deel uit van het Evenementenbeleid en van het Evenementenvergunningenbeleid zoals deze op 10 januari 2018 zijn gepubliceerd.

De burgemeester maakt voor het vaststellen van deze richtlijnen gebruik van zijn bevoegdheden, zoals deze zijn genoemd in de artikelen 2.16, 2.17 en 2.18 van de Algemene Plaatselijke Verordening Vlissingen 2013.

De richtlijnen zijn te raadplegen via de www.vlissingen.nl/evenementenbeleid.

Vlissingen, 29 oktober 2018

de burgemeester voornoemd