Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2018, 228162Beschikkingen | afhandelingGemeente Brummen – Ingediende en beëindiging behandeling aanvraag omgevingsvergunning in verband met vergunningvrij, voor het kappen van 1 esdoorn op de locatie Troelstralaan 21 in Brummen

Status: beëindiging

Locatie: Troelstralaan 21 in Brummen

Voor: het kappen van 1 esdoorn

Activiteiten: Kap

Registratienummer: SXO-2018-1018

Dit is een kennisgeving van een beëindiging aanvraag omgevingsvergunning in verband met vergunningvrij. Hiertegen kunnen derden geen bezwaar maken.

Brummen, 31 oktober 2018

Burgemeester en wethouders van Brummen