Gemeenteblad van Oostzaan

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OostzaanGemeenteblad 2018, 228150Overige besluiten van algemene strekkingWijziging gemeenschappelijke regeling GGD Zaanstreek-Waterland

De raad van de gemeente Oostzaan

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.13 september 2018

 Besluit:

  • 1.

    Het college van burgemeester en wethouders toestemming te verlenen om in te stemmen met de gewijzigde gemeenschappelijke regeling van de GGD Zaanstreek-Waterland (verder GR GGD), zoals voorgesteld door het college, onder de voorwaarde dat in het concept artikel 12.4 ‘/of’ telkens wordt geschrapt;

  • 1.

    Uit te treden uit de GR GGD vanwege de voorgestelde wijziging naar een collegeregeling;

  • 2.

    De burgemeester toestemming te verlenen om uit de GR GGD te treden.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Oostzaan, gehouden op 1 oktober 2018

de griffier, de voorzitter,

E.H.M. Ouwehand-Brussel, R. Meerhof