Gemeenteblad van Waterland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WaterlandGemeenteblad 2018, 227145Beschikkingen | aanvraagVoornemen verkoopvergunning Vuurwerk Monnickendam, 28, 29 en 31 december 2018, Noordeinde 12 in Monnickendam

Op 1 oktober jl. is van Ber Koning Fietssport een verzoek ontvangen om op 28, 29 en 31 december 2018 vuurwerk te verkopen vanuit het pand Noordeinde 12 in Monnickendam (Ber Koning Fiets-Sport)

Het college van burgemeester en wethouders is van plan de vergunning te verlenen onder oplegging van voorschriften.

Belanghebbenden kunnen binnen een termijn van twee weken na publicatie, eventuele zienswijzen of bedenkingen bekend maken bij burgemeester en wethouders. Voor informatie kunt u zich wenden tot de afdeling Algemene en Juridische Zaken, via ( 0299) 658 638.