Gemeenteblad van Zutphen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZutphenGemeenteblad 2018, 226615Beschikkingen | afhandelingIn- en uitschrijving landelijk register kinderopvang KDV en BSO Smallsteps De Bongerd, gemeente Zutphen

Het college van burgemeester en wethouders maakt op grond van artikel 8, vierde lid van het Besluit landelijk register kinderopvang en register buitenlandse kinderopvang bekend, dat namens het college van burgemeester en wethouders op 29 augustus 2018 is besloten om KDV en BSO Smallsteps De Bongerd per 1 november2018 uit het landelijk register kinderopvang te verwijderen.

 

Op 7 augustus 2018 is bovendien besloten om KDV en BSO De Bongerd per 1 september 2018 op te nemen in het LRK, met als houder de Stichting KOALAH.