Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 226585

Gepubliceerd op 24 oktober 2018 09:00

Wijziging van de Gemeenschappelijke regeling GGD Brabant-Zuidoost en van de gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Eindhoven

 

Algemene bekendmaking van de gemeente Best  

Uniforme samenwerking op het gebied van voortijdig schoolverlaten

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente B maakt bekend dat het heeft besloten tot het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling GGD Brabant-Zuidoost. Het college heeft voor de wijziging op 11 september 2017 toestemming verkregen van de gemeenteraad. Daarnaast heeft de gemeenteraad in de vergadering van 11 september besloten tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Eindhoven.

 

De besluiten en de gewijzigde gemeenschappelijke regelingen zijn te lezen in de Staatscourant nr. 70565 en nr. 70578 van 5 december 2017, zie www.overheid.nl

 

De besluitvorming van de gemeenteraad en ons college was nodig om de regionale uniforme samenwerking op het terrein van bestrijding schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten te continueren. In de praktijk betekent dit in het kort: één school – één leerplichtambtenaar.

 

 


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl