Gemeenteblad van Best

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BestGemeenteblad 2018, 226585Overige besluiten van algemene strekkingWijziging van de Gemeenschappelijke regeling GGD Brabant-Zuidoost en van de gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Eindhoven

 

Algemene bekendmaking van de gemeente Best  

Uniforme samenwerking op het gebied van voortijdig schoolverlaten

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente B maakt bekend dat het heeft besloten tot het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling GGD Brabant-Zuidoost. Het college heeft voor de wijziging op 11 september 2017 toestemming verkregen van de gemeenteraad. Daarnaast heeft de gemeenteraad in de vergadering van 11 september besloten tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Eindhoven.

 

De besluiten en de gewijzigde gemeenschappelijke regelingen zijn te lezen in de Staatscourant nr. 70565 en nr. 70578 van 5 december 2017, zie www.overheid.nl

 

De besluitvorming van de gemeenteraad en ons college was nodig om de regionale uniforme samenwerking op het terrein van bestrijding schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten te continueren. In de praktijk betekent dit in het kort: één school – één leerplichtambtenaar.