Gemeenteblad van Stichtse Vecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtGemeenteblad 2018, 224161VerordeningenWijziging Regeling beheer en toezicht BRP

Het college heeft op 2 oktober 2018 de wijziging van de Bijlage aanwijzing van (beheer)functionarissen door burgemeester en wethouders (2) en de bijlage aanwijzing van beheerfunctionarissen door de informatiebeheerder (3) van de regeling beheer en toezicht Basisregistratie personen  vastgesteld.

Voor het uitvoeren van acties in het kader van de regeling beheer en toezicht Basisregistraties is het noodzakelijk om beheerfunctionarissen aan te wijzen. Tot op heden werden hierbij namen van individuele medewerkers genoemd in deze regeling. Door het aanwijzen van de functie van beheerfunctionarissen in plaats van individuele namen van medewerkers is niet langer bij iedere personele mutatie een collegebesluit nodig. Dit maakt de uitvoering van de regeling slagvaardig en doelmatig.

 

Stichtse Vecht, 22 oktober 2018.