Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 222474

Gepubliceerd op 19 oktober 2018 09:00
Inhoudsopgave

Verleende vergunning Wet op de kansspelen Koninginneweg 4 Zuid-Beijerland

Wet op de kansspelen (het college)

Vergunning voor een loterij tijdens de 6e Eendrachtsveiling ter hoogte van de Koninginneweg 4, 3284 KJ Zuid-Beijerland op 9 november 2018 (verzonden 19-10-2018)

Publicatiedtum Kompas 19 oktober 2018

 

Het bovenstaande besluit is genomen na een zorgvuldige afweging van alle belangen. Toch kan het zijn dat u tegen dit besluit bezwaar heeft. U kunt binnen zes weken nadat de beschikking is verzonden of uitgereikt bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester of de raad (degene die het besluit heeft genomen). Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste bevatten: naam en adres van indiener, de dagtekening, de omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar is gericht, en de gronden van het bezwaar.

Het indienen van een bezwaarschrift houdt niet in dat de werking van het besluit wordt opgeschort. Om dat te bereiken kan naast een bezwaarschrift ook een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam (locatie Dordrecht), Administratie Team B (Overig bestuursrecht en voorlopige voorzieningen), Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Voor de behandeling van een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.

 

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl