Gemeenteblad van Asten

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AstenGemeenteblad 2018, 221776Overige overheidsinformatieAanwijzen plangebied Loverbosch fase 2 als welstandsvrij gebied

De gemeenteraad van Asten maakt bekend dat zij op grond van artikel 12 tweede lid van de Woningwet het plangebied Loverbosch fase 2 aan heeft gewezen als welstandsvrij gebied. Hierdoor zijn voor dit plangebied geen redelijke eisen van welstand van toepassing.

Het besluit tot aanwijzing van het plangebied Loverbosch fase 2 als welstandsvrij gebied ligt met ingang van 19 oktober 2018 gedurende 6 weken ter inzage op het gemeentehuis. U kunt hiervoor terecht bij het Klant Contact Centrum, via telefoonnummer (0493) 671 212. U hoeft geen afspraak te maken om de stukken in te zien. Een afspraak maken is wel nodig als u vragen wilt stellen over de stukken die ter inzage liggen.

Tegen het besluit tot aanwijzing van het plangebied Loverbosch fase 2 als welstandsvrij gebied kunnen belanghebbenden gedurende de termijn van terinzagelegging een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester en wethouders, Postbus 290, 5720 AG Asten. Tevens kan een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant te ‘s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90125 5200 MA ’s-Hertogenbosch.