Gemeenteblad van Maassluis

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MaassluisGemeenteblad 2018, 221614Beschikkingen | afhandelingVerleende exploitatievergunning, Tehuis voor zeelieden, Wip 1, Maassluis

Maassluis, 15 oktober 2018

 

Verleende vergunningen:

 

Drank- en Horecawet

  • Tehuis voor zeelieden, Wip 1, exploitatievergunning (02-10-2018) alle postcodes

     

rechtsmiddelen

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na genoemde datum tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 55, 3140 AB Maassluis.

Indien dit, gelet op de betrokken belangen, spoedshalve is vereist, kan op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.