Gemeenteblad van Beek

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BeekGemeenteblad 2018, 218518BeleidsregelsParkeernota 2018 gemeente Beek

 

De gemeenteraad van Beek heeft op 4 oktober 2018 de Parkeernota 2018 gemeente Beek vastgesteld.

De Parkeernota 2018 gemeente Beek zal in werking treden de dag na bekendmaking en ligt ter inzage in het gemeentehuis in Beek en is als bijlage toegevoegd.

Beek, 18 oktober 2018