Gemeenteblad van Echt-Susteren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Echt-SusterenGemeenteblad 2018, 216693Beschikkingen | aanvraagAMvB-meldingen, Wet Milieubeheer, Bandertlaan 3D, 6101 LZ, Echt

Burgemeester en wethouders van Echt-Susteren maken ingevolge artikel 8.41, lid 4 van de Wet milieubeheer, bekend dat bij hen de volgende meldingen zijn ingekomen ingevolge het:

 

Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer:

 

  • Op 29 september 2018 van Stichting Regionaal Trainingscentrum Judo Limburg, Bandertlaan 3D, 6101 LZ te Echt.

  •  

Indien u de melding en de bijbehorende stukken wilt inzien, kunt u een afspraak maken met de afdeling Omgevingsdienst.

Neem hiervoor telefonisch contact op via 0475 – 478 478.

 

Echt, 11 oktober 2018