Gemeenteblad van Echt-Susteren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Echt-SusterenGemeenteblad 2018, 216643Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning, bouwen van een garage aan de woning, Thaalweg Oost 75, Echt

Burgemeester en wethouders van Echt-Susteren maken bekend dat zij op grond van de Wabo (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht) de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

 

Echt

Thaalweg Oost 75, voor het bouwen van een garage aan de woning, datum ontvangst 28 september 2018.

 

Echt-Susteren, 11 oktober 2018