Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 216209

Gepubliceerd op 11 oktober 2018 09:00
Inhoudsopgave

Week 41 - 2018: voornemen ambtshalve uitschrijving uit Basisregistratie personen (BRP)

Als u gaat verhuizen naar een ander adres dient u dit door te geven aan de gemeente waar u woont. Vaak gaat dit goed, maar soms vergeet iemand dit. Gelet op allerlei zaken die iemand tijdens de verhuizing moet regelen, is dit ook niet zo verwonderlijk.

De gemeente start in zo’n geval dan een adresonderzoek op. Hierin maken we de persoon erop attent dat hij/zij nog aangifte moet doen. Wanneer iemand hierop niet reageert, besluit het college van burgemeester en wethouders om de bijhouding van de persoonslijst van deze persoon op te schorten. Dit betekent dat hij/zij daardoor formeel niet meer op het adres staat ingeschreven. De gevolgen hiervan zijn dat deze persoon bijvoorbeeld geen reisdocument of rijbewijs kan aanvragen en dat hij/zij geen gebruik kan maken van diverse overheidsvoorzieningen.

Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene Wet Bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om het voornemen tot “ambtshalve uitschrijving uit de Basisregistratie Personen (BRP)” te publiceren als we de bekendmaking niet per post kunnen versturen.

Op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht stellen wij de volgende persoon in de gelegenheid om informatie te geven over hun feitelijke verblijfplaats:

  • 1.

    R.P. Kujawinski (geboortedatum 30-04-1982), Stuivezandsestraat 37,

    4921 XP Made, datum voornemen 03-10-2018.

De termijn voor het naar voren brengen van de zienswijze is vier weken en vangt aan één dag na de datum van het voornemen genoemd in deze publicatie. Dit kan schriftelijk of mondeling gebeuren. Een schriftelijke reactie kan gestuurd worden aan:

Gemeente Drimmelen, cluster Publiekszaken, Postbus 19, 4920 AA Made. Voor een mondelinge toelichting moet u van te voren telefonisch een afspraak maken via telefoonnummer 14 0162.

 

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl