Aanwijzingsbesluit belastingdeurwaarders Gemeente Veere

 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van Veere;

gelet op artikel 231, tweede lid, onderdeel e van de Gemeentewet en artikel 2.1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Veere

 

b e s l u i t :

 

aan te wijzen als de onbezoldigd belastingdeurwaarder:

 

de heer F.M. Trouw, geboren 4 juni 1956 te Dordrecht

de heer P. Rotte, geboren 28 april 1953 te Middelburg

 

Dit besluit treedt in werking op 1 februari 2018.

 

 

Domburg, 31 januari 2018

Het college van burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris, de burgemeester,

Naar boven