Verleende evenementenvergunning, 15 t/m 17 februari 2019, Carnavalsactiviteiten, Oude Baan 36, Wittem

EVENEMENTEN

 

Locatie

Omschrijving

Datum ontvangst / datum bekendmaking

Rechtsmiddel en termijn

Verleende evenementenvergunning

 

 

 

Oude Baan 36

15 t/m 17 februari 2019, Carnavalsactiviteiten

1 oktober 2018

Bezwaar

 

RECHTSMIDDELEN

 

Bezwaar | Wanneer u het niet eens bent met onze beslissing kunt u contact opnemen met afdeling Juridische Zaken of kunt u bezwaar maken. Doe dit wel binnen 6 weken na de datum van de bekendmaking van het besluit aan de aanvrager. Richt uw brief aan het college van B&W. Vermeld in uw brief: de datum, uw naam, handtekening, adres en de reden waarom u het niet eens bent met onze beslissing. Is er sprake van spoed? Vraag dan bij de rechter een voorlopige voorziening aan. U kunt ook digitaal een verzoekschrift instellen bij de rechtbank. Wilt u het besluit en de stukken inzien? Maak dan een afspraak bij ons klantcontactcentrum. Dat kan telefonisch via 14 043 of digitaal via www.gulpen-wittem.nl.

 

Naar boven