Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 214377

Gepubliceerd op 10 oktober 2018 09:00
Inhoudsopgave

OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 41-2018

INGEKOMEN AANVRAGEN

Omgevingsvergunning

(Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 2.1)

*

U kunt de aanvragen op het gemeentehuis komen inzien. Hiervoor maakt u een afspraak met de vakgroep Vergunningen, tel. 14 0499. Binnen acht weken nemen wij een beslissing op de aanvraag. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. U kunt tegen een aanvraag geen bezwaar maken. Dat kan pas wanneer wij onze beslissing op de aanvraag bekendmaken. Bij de publicatie van het besluit vermelden we hoe u bezwaar kunt maken.

Evenementenvergunning

(Algemene Plaatselijke Verordening, artikel 2.25, lid 1)

 • Locatie

  Omschrijving

  Activiteit

  Datum ontvangst

  Dossiernummer

  Aquabest

  NK Veldloop voor ambtenaren op 03-04-2019

  Apv

  02-10-2018

  HZ_EK-18-01706

U kunt de aanvragen op het gemeentehuis komen inzien. Hiervoor maakt u een afspraak met de vakgroep Vergunningen, tel. 14 0499. Binnen acht weken nemen wij een beslissing op de aanvraag. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met acht weken. U kunt tegen een aanvraag geen bezwaar maken. Dat kan pas wanneer wij onze beslissing op de aanvraag bekendmaken. Bij de publicatie van het besluit vermelden we hoe u bezwaar kunt maken.

VERLEENDE VERGUNNINGEN waartegen bezwaar kan worden gemaakt

Omgevingsvergunning

(Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 2.1)

 • Locatie

  Omschrijving

  Activiteit

  Verzenddatum besluit

  Dossiernummer

  Speelheideweg 36

  bouwen overkapping

  Bouwen

  01-10-2018

  WV-18-01279

  Rijpheuvel 4

  Bouwen berging en carport en aanleggen inrit/uitweg

  Bouwen/inrit- uitweg

  04-10-2018

  WV-18-01447

 

Overige vergunningen

(Algemene Plaatselijke Verordening)

 • Locatie

  Omschrijving

  Verzenddatum besluit

  Dossiernummer

  Door Best

  Collecte Fonds Gehandicaptensport 31-3 t/m 6-4 2019

  1-10-2018

  HZ_COLM-18-01670

  Door Best

  Collecte Hersenstichting 27-1 t/m 2-2-2019

  1-10-2018

  HZ_COLM-18-01671

Bezwaar

U kunt een besluit en alle bijbehorende stukken inzien op het gemeentehuis vanaf de datum van deze bekendmaking. Hiervoor maakt u een afspraak met de vakgroep Vergunningen, tel. 14 0499.

 

Als u belang hebt bij onze beslissing en u bent het hier niet mee eens, kunt u bezwaar maken. Dit doet u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit. In een bezwaarschrift moet de volgende informatie staan:

- de datum

- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt

- de reden waarom u bezwaar maakt.

- uw naam, (e-mail)adres en handtekening

 

Het bezwaarschrift stuurt u naar burgemeester en wethouders van Best, Postbus 50, 5680 AB Best. U kunt een bezwaarschrift ook digitaal indienen via https://www.gemeentebest.nl/contact/meldingen-en-klachten/bezwaar-indienen. Daarvoor heeft u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Voor het behandelen van een bezwaarschrift hoeft u niets te betalen.

 

Soms heeft een besluit onherstelbare gevolgen. Dan kunt u niet wachten tot burgemeester en wethouders een beslissing nemen op uw bezwaar. In zo’n geval kunt u aan de rechter vragen om snel een voorlopige uitspraak te doen. Dit noemen we een ‘voorlopige voorziening’. Een verzoek om een voorlopige voorziening stuurt u naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. U stuurt het verzoek in tweevoud, samen met een kopie van uw bezwaarschrift. U kunt het verzoek ook digitaal indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht met uw DigiD.

VERLEENDE VERGUNNIGEN waartegen beroep kan worden ingesteld

Omgevingsvergunning

(Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 2.1)

 • Locatie

  Omschrijving

  Activiteit

  Verzenddatum besluit

  Dossiernummer

  Sonseweg 33

  Bouwen loods t.b.v. caravanstalling

  Bouwen/afwijken bestemmingsplan

  08-10-2018

  WV-17-02134

Beroep

U kunt een besluit en alle bijbehorende stukken inzien op het gemeentehuis vanaf de datum van deze bekendmaking. Hiervoor maakt u een afspraak met de vakgroep Vergunningen, tel. 14 0499.

 

Als u het niet eens bent met onze beslissing, kunt u hiertegen in beroep gaan. Dit doet u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit. In een beroepschrift moet de volgende informatie staan:

- de datum

- een omschrijving van het besluit waartegen u in beroep gaat

- de reden waarom u in beroep gaat

- uw naam, (e-mail)adres en handtekening

 

Het beroepschrift stuurt u naar de rechtbank Oost Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Het besluit waar u het niet mee eens bent stuurt u als bijlage mee. U kunt een beroepschrift ook digitaal indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor heeft u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Voor het behandelen van een beroepschrift betaalt u griffierecht. De tarieven kunt u vinden op http://www.rechtspraak.nl/Procedures/Tarieven-griffierecht. U kunt de rechter vragen om de gemeente te veroordelen tot het betalen van uw proceskosten en griffierecht. Dit zal de rechter normaal gesproken alleen doen als u gelijk krijgt.

 

Soms heeft een besluit onherstelbare gevolgen. Dan kunt u niet wachten tot de rechter een beslissing neemt op uw beroepschrift. In zo’n geval kunt u aan de rechter vragen om snel een voorlopige uitspraak te doen. Dit noemen we een ‘voorlopige voorziening’. Een verzoek om een voorlopige voorziening stuurt u naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. U stuurt het verzoek in tweevoud, samen met een kopie van uw beroepschrift. U kunt het verzoek ook digitaal indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht met uw DigiD.

 

Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening betaalt u griffierecht. De tarieven kunt u vinden op http://www.rechtspraak.nl/Procedures/Tarieven-griffierecht. U kunt de rechter vragen om de gemeente te veroordelen tot het betalen van uw proceskosten en griffierecht. Dit zal de rechter normaal gesproken alleen doen als u gelijk krijgt.

VERLENGING BESLISTERMIJN

Omgevingsvergunning

(Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 3.9, lid 2)

Voor de hieronder genoemde aanvragen hebben wij de besluitvorming met zes weken uitgesteld.

 • Locatie

  Omschrijving

  Activiteit

  Uiterste besluitdatum

  Dossiernummer

  Dijkbeemd ong.

  Bouwen woning en aanleggen inrit/uitweg

  Bouwen/inrit- uitweg

  17-11-2018

  WV-18-01141

INGEKOMEN MELDINGEN

Voor de hieronder genoemde locaties hebben wij meldingen ontvangen. Een melding wordt ingediend bij nieuwvestiging, bij wijziging of als ten onrechte niet eerder een melding werd ingediend.

Milieumelding

(Activiteitenbesluit milieubeheer, artikel 1.10)

 • Locatie

  Omschrijving

  Datum ontvangst

  Dossiernummer

  Aarleseweg 23

  Veranderen van het bedrijf

  25-09-2018

  HZ_M840-18-01674

Tegen deze melding kunt u geen bezwaar maken

Gebruiksmelding

(Bouwbesluit 2012, artikel 1.18)

 • Locatie

  Omschrijving

  Datum ontvangst

  Dossiernummer

  Hagelaarweg 25

  Melden brandveilig gebruik

  03-10-2018

  HZ_MLD-18-01700

Tegen deze melding kunt u geen bezwaar maken

Evenementenmelding

(Algemene Plaatselijke Verordening, artikel 2.25, lid 5)

 • Locatie

  Omschrijving

  Datum ontvangst

  Dossiernummer

  Aarleseweg 50

  Kleindiertentoonstelling 27/28-10-2018

  25-9-2018

  HZ_EVEM-18-01699

Tegen deze melding kunt u geen bezwaar maken

Melding wijziging leidinggevende

(Drank- en Horecawet, artikel 30a, lid 3)

 • Locatie

  Omschrijving

  Datum ontvangst

  Dossiernummer

  Rendierhei

  Melding wijziging leidinggevende

  03-10-2018

  HZ_LEI-18-01703

Tegen deze melding kunt u geen bezwaar maken

OVERIGE BEKENDMAKINGEN

Weigeren Omgevingsvergunning

(Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 2.33)

 • Locatie

  Omschrijving

  Activiteit

  Verzenddatum besluit

  Dossiernummer

  Secretaris L. Jansenstraat 1

  Weigeren inrit

  Inrit/Uitweg

  28-09-2018

  WV-18-01351

Bezwaar

U kunt een besluit en alle bijbehorende stukken inzien op het gemeentehuis vanaf de datum van deze bekendmaking. Hiervoor maakt u een afspraak met de vakgroep Vergunningen, tel. 14 0499.

 

Als u belang hebt bij onze beslissing en u bent het hier niet mee eens, kunt u bezwaar maken. Dit doet u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit. In een bezwaarschrift moet de volgende informatie staan:

- de datum

- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt

- de reden waarom u bezwaar maakt.

- uw naam, (e-mail)adres en handtekening

 

Het bezwaarschrift stuurt u naar burgemeester en wethouders van Best, Postbus 50, 5680 AB Best. U kunt een bezwaarschrift ook digitaal indienen via https://www.gemeentebest.nl/contact/meldingen-en-klachten/bezwaar-indienen. Daarvoor heeft u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Voor het behandelen van een bezwaarschrift hoeft u niets te betalen.

 

Soms heeft een besluit onherstelbare gevolgen. Dan kunt u niet wachten tot burgemeester en wethouders een beslissing nemen op uw bezwaar. In zo’n geval kunt u aan de rechter vragen om snel een voorlopige uitspraak te doen. Dit noemen we een ‘voorlopige voorziening’. Een verzoek om een voorlopige voorziening stuurt u naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. U stuurt het verzoek in tweevoud, samen met een kopie van uw bezwaarschrift. U kunt het verzoek ook digitaal indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht met uw DigiD.

 

Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening betaalt u griffierecht. De tarieven kunt u vinden op http://www.rechtspraak.nl/Procedures/Tarieven-griffierecht. U kunt de rechter vragen om de gemeente te veroordelen tot het betalen van uw proceskosten en griffierecht. Dit zal de rechter normaal gesproken alleen doen als u gelijk krijgt.

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl