Omgevingsvergunning - Aangevraagd, in het gebied tussen Landgoed Vredenoord en het Molenslootpad te Den Haag

Algemene informatie

Het kappen van 463 bomen (stamdiameter 10-110cm), staande in het gebied tussen Landgoed Vredenoord en het Molenslootpad

 

Ons kenmerk: 201819489

Stadsdeel:

  • -

    Leidschenveen-Ypenburg

Locatie(s)

in het gebied tussen Landgoed Vredenoord en het Molenslootpad

Ontvangstdatum aanvraag:

4 oktober 2018

Ter informatie

Dit is een publicatie van de ingediende aanvraag.

De gemeente neemt de aanvraag in behandeling en zal daarover een besluit nemen.

Meer informatie over het verloop van het proces en vanaf wanneer er (indien van toepassing) bezwaar of beroep kan worden ingesteld, kunt u vinden op de informatiepagina voor omgevingsvergunningen.

Inzage

Tijdens de behandeling kan de aanvraag met bijlagen worden ingezien bij het Den Haag Informatiecentrum. Hetzelfde geldt voor het besluit met de bijbehorende stukken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via de gemeente Den Haag.

Geef daarbij aan over welke publicatie u meer wilt weten.

Locatie van de getoonde markers op de kaart

De activiteit vindt plaats binnen het door markers omgeven gebied. Deze kan afwijken van de feitelijke locatie waar de betreffende activiteit plaatsvindt. De werkelijke locatie is in het achterliggende dossier beschreven en beschikbaar.

Meer informatie?

Algemene informatie over de bekendmakingen van de gemeente Den Haag vindt u op www.denhaag.nl/bekendmakingen. U kunt ook contact met ons opnemen via telefoonnummer 14070.

Naar boven