Gemeenteblad van 's-Gravenhage

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
's-GravenhageGemeenteblad 2018, 211440Beschikkingen | aanvraagOmgevingsvergunning - aangevraagd, bezuidenhoutseweg 67 te Den Haag

Algemene informatie:

het kappen van 24 bomen (stamdiameter 12-49cm), staande aan de vijverzijde bij het perceel Bezuidenhoutseweg 67 ten behoeve van een bouwplan.

Ons kenmerk: 201818337

Stadsdeel:

  • Haagse Hout

Locatie(s)

  • Bezuidenhoutseweg 67

Ter informatie

Dit is een publicatie van de ingediende aanvraag.

De gemeente neemt de aanvraag in behandeling en zal daarover een besluit nemen.

Meer informatie over het verloop van het proces en vanaf wanneer er (indien van toepassing) bezwaar of beroep kan worden ingesteld, kunt u vinden op de informatiepagina voor omgevingsvergunningen.

Inzage

Tijdens de behandeling kan de aanvraag met bijlagen worden ingezien bij het Den Haag Informatiecentrum. Hetzelfde geldt voor het besluit met de bijbehorende stukken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via de gemeente Den Haag.

Geef daarbij aan over welke publicatie u meer wilt weten.

Meer informatie?

Algemene informatie over de bekendmakingen van de gemeente Den Haag vindt u op www.denhaag.nl/bekendmakingen. U kunt ook contact met ons opnemen via telefoonnummer 14070.