Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 211416

Gepubliceerd op 10 oktober 2018 09:00
Inhoudsopgave

Gemeente Drechterland – besluit tot aanwijzing als gemeentelijk monument van vijf panden in Westwoud

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Drechterland maken bekend dat zij hebben besloten om, op grond van artikel 3 van de Monumentenverordening Drechterland 2011, aan te wijzen als beschermd gemeentelijk monument:

 

Binnenwijzend 32, 1617 KV Westwoud, kadastraal nummer M 252

Binnenwijzend 40, 1617 KW Westwoud, kadastraal nummer M 247

Binnenwijzend 60, 1617 KW Westwoud, kadastraal nummer M 699 en M 700

Binnenwijzend 66, 1617 KW Westwoud, kadastraal nummer M 539

Binnenwijzend 72, 1617 KX Westwoud, kadastraal nummer M 219

 

Het ontwerpbesluit tot aanwijzing is openbaar bekendgemaakt en heeft vanaf 1 augustus tot en met 12 september 2018 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Er zijn in deze periode ten aanzien van bovenstaande vijf panden geen zienswijzen ontvangen.

 

Ter inzage

De stukken betreffende het besluit tot aanwijzing liggen vanaf 10 oktober gedurende de openingstijden zes weken ter inzage in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Hoogkarspel.

 

Mogelijkheid beroep

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na dagtekening van deze bekendmaking in beroep gaan. U kunt in beroep gaan door een brief te sturen naar de rechtbank Noord-Holland, Postbus 1621, 2003 BR in Haarlem. U kunt uw beroepschrift ook digitaal indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. U moet hiervoor beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

 

Hoogkarspel, 10 oktober 2018

 

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl